r3658 navigation: remove unused node myaccount-myrealname
authorDenis Ovsienko <infrastation@yandex.ru>
Thu, 27 May 2010 13:28:52 +0000 (13:28 +0000)
committerDenis Ovsienko <infrastation@yandex.ru>
Thu, 27 May 2010 13:28:52 +0000 (13:28 +0000)
commit8ecd58d692e81cd6bb58a3b6323de0bf2a30b53b
tree251b898fea74e53f9b1e54bd21eb5bdc73b82425
parenta1b3b16b519ef041e1b3389ac14a623136b29644
r3658 navigation: remove unused node myaccount-myrealname
inc/navigation.php