r1560 + getSLBSummary(): fix SQL query for MySQL 4.x
authorDenis Ovsienko <infrastation@yandex.ru>
Fri, 18 Jan 2008 13:09:24 +0000 (13:09 +0000)
committerDenis Ovsienko <infrastation@yandex.ru>
Fri, 18 Jan 2008 13:09:24 +0000 (13:09 +0000)
commit3e56d972d093a4b0afe873791c41e443972f9d65
tree3504d581ec878014065e2460587c218c40aa1e06
parent2bc8f19f59fbed01b07f0d6ead16e58d8f6e4ac3
r1560 + getSLBSummary(): fix SQL query for MySQL 4.x
inc/database.php