r2027 + reformat IPv4 SLB output a bit
authorDenis Ovsienko <infrastation@yandex.ru>
Fri, 4 Jul 2008 11:19:13 +0000 (11:19 +0000)
committerDenis Ovsienko <infrastation@yandex.ru>
Fri, 4 Jul 2008 11:19:13 +0000 (11:19 +0000)
commit300826cbac54121ebc4524d472d7ed64484eab03
tree4a6cfbe5f997f742c6d5a204c6555cb7f9476213
parent1a4beb9e50284b5039c2adb0a395e477dc11b1cb
r2027 + reformat IPv4 SLB output a bit
inc/interface.php