r3751 destroyIPv4Prefix(): justify return value checking
authorDenis Ovsienko <infrastation@yandex.ru>
Sat, 5 Jun 2010 22:03:45 +0000 (22:03 +0000)
committerDenis Ovsienko <infrastation@yandex.ru>
Sat, 5 Jun 2010 22:03:45 +0000 (22:03 +0000)
commit0da3bf0031cb197d1674d0f24ff0c4f330bbb0f7
treecef8398e44f47adbc66077b12116d57249193ad1
parent7221c91835dd10dca5a21fd779a6426aa07a8290
r3751 destroyIPv4Prefix(): justify return value checking
commitDeleteVS(): idem
inc/database.php