r1916 + add tag records into sample data
authorDenis Ovsienko <infrastation@yandex.ru>
Fri, 9 May 2008 17:50:52 +0000 (17:50 +0000)
committerDenis Ovsienko <infrastation@yandex.ru>
Fri, 9 May 2008 17:50:52 +0000 (17:50 +0000)
commit07a7023e26c15ce7f33e69b3eb78415b0665d294
tree0c7780d62016e11fc8f5c655fbd60d20685534c3
parent3d5eaad3b0c1d2811e050df2712cbef503c8651b
r1916 + add tag records into sample data
install/init-sample-racks.sql